Karianne Telneset
Klassisk Dyrehomeopat

Stortelneset, 2500 TYNSET
Mobil: 911 24 589
E-post: k.telneset@online.no